Ochrana osobních údajů

Úvod do Ochrany osobních údajů

V Mandala Spa jsme si vědomi důležitosti Vašeho soukromí a pečlivě chráníme osobní údaje, které od Vás obdržíme. Naše zařízení a webové stránky jsou navrženy s důrazem na respektování a chránění Vašich osobních informací. Cílem této stránky je poskytnout Vám podrobné informace o způsobech, jakými sbíráme, používáme a ochraňujeme Vaše údaje, a o Vašich právech v souvislosti s ochranou osobních údajů. Klíčové procesy a procedury zajišťující ochranu osobních údajů byly vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně evropského nařízení GDPR.

Zásady ochrany osobních údajů

Zacházení s Vašimi osobními údaji probíhá transparentním, spravedlivým a legálním způsobem. Sbíráme pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb, zlepšení uživatelské zkušenosti nebo pro plnění našich právních či smluvních závazků. Vždy Vás jasně informujeme o účelu jejich sběru a o tom, s kým a proč mohou být Vaše údaje sdíleny. Údaje jsou chraňovány před neoprávněným přístupem a my neposkytujeme Vaše osobní údaje třetím stranám bez Vašeho výslovného souhlasu.

Právo na přístup a opravu údajů

Ujišťujeme Vás, že máte právo kdykoliv požadovat přístup k Vašim osobním údajům, které jsme shromáždili. Můžete žádat jejich aktualizaci, opravu nebo dokonce vymazání, pokud to není v rozporu s jinými právními požadavky nebo oprávněnými zájmy. K tomu můžete využít poskytnuté kontaktní údaje.

Postupy sběru a využití osobních údajů

Osobní údaje, které od Vás sbíráme, se mohou týkat informací zadaných na našich webových stránkách, údajů zaznamenaných při rezervaci služeb nebo informací obdržených během Vaší návštěvy v Mandala Spa. Tato data mohou zahrnovat Vaše jméno, adresu, e-mail, telefonní číslo a další osobní informace nutné pro identifikaci nebo pro komunikaci s Vámi. Specifikujeme, jaké údaje potřebujeme, a ty jsou používány výhradně pro stanovené účely, jako je správa rezervací, poskytování služeb, účetnictví, marketingové aktivity a zlepšování zákaznického servisu.

Bezpečnost a ochrana údajů

Zabezpečení osobních údajů bere Mandala Spa velmi vážně a proto používáme řadu technických a organizačních opatření k ochraně Vašich dat. Tyto bezpečnostní opatření zahrnují šifrování dat, pravidelné bezpečnostní audit, a všechny naše zaměstnance jsou pravidelně školeni v oblasti ochrany osobních údajů. Jsme odhodláni chránit Vaše údaje proti neautorizovanému přístupu, ztrátě, zničení nebo poškození.

Kontakt na správce osobních údajů

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se Vašich osobních údajů nebo této stránky ochrany osobních údajů, neváhejte kontaktovat našeho správce osobních údajů na e-mailové adrese [email protected] či písemně na adresu: Hotelová 835/2a, 702 00 Ostrava, Česká republika.

ochrana osobních údajů GDPR bezpečnost údajů práva subjektů údajů
Napsat komentář