Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Mandala Spa klade velký důraz na ochranu osobních údajů svých zákazníků. Tento dokument popisuje, jaké osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jaké máte možnosti týkající se Vašich osobních údajů. Respektujeme Vaše právo na ochranu Vaší soukromosti a zavazujeme se chránit osobní údaje, které nám poskytnete, v souladu s platnými zákony a nařízeními o ochraně osobních údajů.

V rámci poskytování služeb shromažďujeme různé typy informací, včetně informací, které nás identifikují jako jednotlivci. To může zahrnovat jméno, kontaktní informace jako jsou e-mailové adresy a telefonní čísla, informace o vašich preferencích služeb a jakékoli další informace, které nám poskytnete v rámci používání našich služeb. Cílem shromažďování těchto informací je poskytovat vám přizpůsobené služby a zlepšovat celkovou kvalitu našich služeb.

Zároveň se zavazujeme k tomu, že Vaše osobní údaje budeme chránit před nesprávným použitím, nedovoleným přístupem, zveřejněním, změnou či zničením. Používáme různé bezpečnostní opatření, včetně šifrování a autentizačních nástrojů, abychom ochránili a udržovali bezpečnost, integritu a dostupnost Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje používáme výhradně pro účely, pro které byly shromážděny, a nebudeme je sdílet s třetími stranami bez Vašeho explicitního souhlasu, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro poskytnutí služby nebo je to vyžadováno zákonnými předpisy.

Máte právo požádat o přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás máme uloženy, a v případě, že jsou jakékoli informace nesprávné nebo neúplné, máte právo požádat o jejich opravu nebo vymazání. Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na [email protected].

Kontaktní informace

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se ochrany Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit:

osobní údaje ochrana soukromí soukromí GDPR
Napsat komentář